Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
v.G. strategy
via Dilbert by Scott Adams
Reposted fromDeva Deva
get fit
Reposted fromlooque looque
7187 ee01 500
Reposted fromfrotka frotka
5385 659e 500
Reposted fromstrachiobrzydzenie strachiobrzydzenie
3592 3de7
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaslova slova
4117 4764 500
Walizaspa i Wyrwisopel
Reposted frompolaczetto polaczetto viarobints robints
4757 b010 500
5570 6252
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viaphilosoup philosoup
5556 3f40 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viaedhell edhell
Reposted fromcarfreitag carfreitag viahappymeal happymeal
Reposted fromnaich naich viaradaetyki radaetyki
6459 fb64 500
Reposted frombudas budas viapl pl
Jesteś policjantem, zdecydowałeś się bronić kraju przed wszelkimi chujowymi elementami, dostałeś przydział na stadion, używasz underpowered, znerfionej broni z chujową amunicją, strzelasz losowo w tłum, okazało się, że seba wyjebał wszystkie punkty odporności w broń ciętą, 1 pkt obrażeń z gumowej kuli go zabija. Tracisz pracę przez sebę co nie umie zrobić zbalansowanej postaci pod pvp.

Comments:
>No i tak kończy team, który składa się z samych tanków, dpsów i nie zatroszczył się o żadnego healera. Nooby powinny mieć zakazy stadionowe. Albo niech grają na PvE.

>Skoro był taki skłiszi asasinem to czemu grał jak tank? Jego wina, że ma problem z pozycjonowaniem

>Dostań z broni zaprojektowanej żeby nie zabijała
Bądź takim zjebem, że sam bóg chce żebyś zdechł

>Seba pomylił instancje. Easyfrag.
Reposted fromrrandom rrandom viaqkukier qkukier
Play fullscreen
Every Utterance of "Some Kind Of..." on STAR TREK: Voyager
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viamangoe mangoe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl